Discuss this help topic in SecureBlackbox Forum

TElCustomCertificateRetriever.RetrieveCertificate

TElCustomCertificateRetriever     See also     


Filter: C#/Java  VB.NET  Pascal  C++  PHP  


Retrieves the certificate.

Declaration

[C#/Java]
    TElX509Certificate RetrieveCertificate(TElX509Certificate Certificate, TSBGeneralName NameType, string URL);

[VB.NET]
    Function RetrieveCertificate(ByVal Certificate As TElX509Certificate, ByVal NameType As TSBGeneralName, ByVal URL As String) As TElX509Certificate

[Pascal]
    function RetrieveCertificate(Certificate : TElX509Certificate; NameType : TSBGeneralName; const URL : string) : TElX509Certificate; virtual; abstract;

[C++]
    TElX509CertificateHandle RetrieveCertificate(TElX509Certificate &Certificate, TSBGeneralName NameType, const std::string &URL);
    TElX509CertificateHandle RetrieveCertificate(TElX509Certificate *Certificate, TSBGeneralName NameType, const std::string &URL);

[PHP]
    TElX509Certificate RetrieveCertificate(TElX509Certificate $Certificate, integer $NameType, string $URL)

Parameters

  • Certificate - the certificate that is needed.
  • NameType - specifies the NameType value which identifies the certificate location.
  • URL - contains the URL of the resource.

Possible NameType values:


Return value

Returns the requested certificate.

Description

Use this method to retrieve the certificates.

See also:     SupportsLocation    

Discuss this help topic in SecureBlackbox Forum