Discuss this help topic in BizCrypto Forum

PDFEncryptionType (BizCrypto PDF Protect Task)


   

Declaration

    public enum PDFEncryptionType { PublicKey, Password }    

Description

    Defines document encryption types.    

Values


 

Discuss this help topic in BizCrypto Forum