Discuss this help topic in BizCrypto Forum

EncryptMetadata property (BizCrypto PDF Protect Task)


 

Specifies whether to encrypt metadata.    

Display Name

    Encrypt Metadata    

Data Type

    bool    

Default Value

    true    

Description

    If this property is set to true the document's metadata will be encrypted. Otherwice will not.    

See also:     Encryption Algorithm     Encryption Type    

 

Discuss this help topic in BizCrypto Forum